Feira de Viloira

Feira de Viloira

A Feira de Viloira ten caracter mensual do Barco e celébrase cada día 6, na localidade de Viloira. É a máis importante da comarca e nela reúnense centos de vendedores e miles de compradores. O clásico “polbo  á  feira” pode degustarse tanto nos postos colocados para o efecto como nos establecementos existentes na praza. Durante toda a mañá podes gozar de compras nos postos.